سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر آیت الله العظمی جواد تبریزى 
تراجم و تصحیح کتب 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دفتر آیت الله سید محمد موسوی مفتی الشیعه 
محقق 
 
 
تصحیح کتب فقهى 
همکاری 
موسسه آثار مصطفی زمانى 
مترجم  
 
 
ترجمه کتاب پیمان زناشوئى 
همکاری 
موسسه و مدرسه صاحب الزمان 
مترجم  
 
 
ترجمه تفسیر تحلیلی قرآن کریم 
همکاری 
موسسه آیت الله نکونام- ظهور شفق 
محقق  
 
 
ترجمه جزوه انگلیسی به فارسى 
همکاری 
دفتر آیت الله العظمی جواد تبریزی 
محقق و مترجم 
 
 
تراجم و تصحیح کتب 
همکاری 
دفتر آیت الله سید محمد موسوی مفتی الشیعه 
محقق و مترجم 
 
 
تصحیح کتب فقهی 
همکاری 
موسسه آثار مصطفی زمانی 
محقق و مترجم 
 
 
ترجمه کتاب پیمان زناشوئی 
همکاری 
موسسه آیت الله نکونام- ظهور شفق 
محقق و مترجم 
 
 
ترجمه  
تدریس 
به صورت خصوصی 
مدرس 
 
 
مقدمات ، مختصر المعانى